Единици и десетици

November 16, 2017 МатематикаУчилището на елфите

Реше задачите

Автор Тереза Йовчева

свали от тук

едно десет