Задачите с условия на леля Офелия

November 16, 2017 МатематикаУчилището на елфите

Прочети условието и реши задачата!

Автор Тереза Йовчева

свали задачите от тук

задачите на леля Офелия 1

задачите на леля Офели 2

задачите на леля Офели 3

задачите на леля Офели 4

задачите на леля Офели 5

задачите на леля Офелия 6

задачите на леля Офелия 7

задачите на леля Офелия 8

задачите на леля Офелия 9

задачите на леля Офелия 10

задачите на леля Офелия 11

задачите на леля Офелия 12

задачите на леля Офелия13