Category Математика

Задачите с условия на леля Офелия

16/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

Прочети условието и реши задачата!

Автор Тереза Йовчева

свали задачите от тук

задачите на леля Офелия 1

задачите на леля Офели 2

задачите на леля Офели 3

задачите на леля Офели 4

задачите на леля Офели 5

задачите на леля Офелия 6

задачите на леля Офелия 7

задачите на леля Офелия 8

задачите на леля Офелия 9

задачите на леля Офелия 10

задачите на леля Офелия 11

задачите на леля Офелия 12

задачите на леля Офелия13

 

 

Read More

Единици и десетици

16/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

Реше задачите

Автор Тереза Йовчева

свали от тук

едно десет

Read More

Да играем с дроби

12/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

автор Тереза Йовчева

свали от тук

дроби_3-3

дроби_4-4

дроби_4-4_razb

дроби_7-7

Read More

Цифри и предмети

12/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

автор Тереза Йовчева

свали от тук

цифри и предмети 2

цифри и предмети 1

Read More

Събери и оцвети

12/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

автор Тереза Йовчева

свали от тук

събери и оцвети

Read More

Умножи и оцвети

12/11/2017 МатематикаУчилището на елфите

автор Тереза Йовчева

свали от тук

умножи и оцвети 5

Read More